Realizacja

strona internetowa
ZSP Czerwin – strona internetowa szkoły.

Responsywna strona internetowa stworzona dla Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie. Strona została oparta na systemie CMS WordPress. Realizacja zakładała opracowanie przejrzystego, czytelnego układu strony. Odbiorcami serwisu internetowego są zarówno młodzież jak i rodzice.