Parsa Development

Zlecenie polegało na zakodowania dostarczonego projektu graficznego strony w PSD do postaci szablonu WordPress.

Technologie:

  • HTML
  • CSS3
  • jQuery
  • WordPress

URL: parsadevelopment.ca