Good Handyman

Zlecenie polegało na zakodowaniu przesłanego projektu graficznego w PSD do postaci szablonu WordPress. Oczywiście najpierw należało zakodować projekt graficzny do postaci HTML + CSS + JavaScript. Zlecenie zrealizowane dla kanadyjskiej firmy zajmującej się tworzeniem stron.

Technologie:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • WordPress

URL: OFFLINE